Copy of Copy of Mo?zg to organ, kto?ry pod obnie jak mieśnie, w miarę ćwiczeń staje się silniejszy. A dzięki praktyce chłonięcia dobra może być SZCZEŚLIWSZY!